Załóż konto


Wprowadź wymagane dane aby założyć koto w aplikacji Lecturus Junior.

Adres e-mail będzie jednocześnie loginem do konta użytkownika. Będzie również służył do informowania Cię o ważnych zmianach w harmonogramie.

Podaj swoje imię

Podaj swoje nazwisko

Podaj swój adres e-mail

Ustaw hasło

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków, w tym przynajmniej 1 małą literę, 1 wielką oraz 1 cyfrę i 1 znak specjalny.